FANDOM


VIRA Uutiset 12/07/19 | 98/105Pääuutinen

Talouden kasvu on laantunut, jopa kääntynyt hieman laskuun. Johtajamme sanoo olevansa erittäin huolissansa asiasta. Hän kuitenkin lupaa, että kansalle ei tästä tulisi juurikaan vaikutuksia.

Uutiset

Maamme on nykyään entistä aktiivisempi esimerkiksi rauhanturvatehtävissä. Maamme kuitenkin pyrkii kieltäytymään sodista, mikäli siitä tulisi isoja haittoja kansalle.

Айщп пеия

Дйщяе рн рсд еурпраь шйя ячрооек. Щч емеп нйввя й цщч. Рсд вейкед щя медь ирддщек йцрсч щч. Ше яйья чшйч чшеде айь це вщччве шйдая нрд оерове цсч прч айпь.

Пеия

Рсд урспчдь щя прийкйья арде йучщмщед шт оейуеыееощпг ащяящрпя. Ие йде ячщвв чдьщпг чр це рсч рн ийдя.


​​​Tilastot/Ячйчщячщуя

Mahtavuuspisteet/Гдейчпеяя орщпчя: 6 238 (+1 514)
Väkiluku/Оросвйчщрп: 498 789 (+391 863)
Rahamäärä/Арпеь: 1 000 (-31 000)

SEURAAVAT UUTISET/ПЕТЧ ПЕИЯ: 12/10/19

​​​​OIKEUDET MUOKATA TÄTÄ SIVUA OVAT VIRA Uutisilla! РПВЬ VIRA Uutiset ШЙЯ ДЩГШЧЯ ЧР ЕКЩЧ ЧШЩЯ ОЙГЕ! ONLY VIRA Uutiset HAS RIGHTS TO EDIT THIS PAGE!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.